Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,967

 The alteration of properties of epoxy-amine resins during theirs nature ageing.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâm.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et Matériaux Avancés pour l’Environnement (CMAE)", VNU Université des Sciences, 15-16/6; Số: N/A;Từ->đến trang: 17;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn