Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,804,990

 So sánh ảnh hưởng giữa sự trưng bày tự nhiên và sự lão hóa tăng tốc dưới điều kiện nhiệt ẩm và chiếu xạ UV trên mô hình vật liệu tổng hợp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Proceedings of The 15 European Conference on Composite Materials (ECCM15), 24-28 June, 2012, Venice, Italy
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: N/A;Từ->đến trang: N/A;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn