Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,381

 Nghiên cứu cố định vi khuẩn Lactobacillus plantarum trên natri alginate và ứng dụng lên men tạo nước cà chua bổ sung probiotic.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Ngô Thị Minh Phương; TS. Nguyễn Thanh Hội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 6(79). 2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 39-43;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn