Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,801,302

 Comparative effects of humid tropical weathering and artificial ageing on a model composite properties from nano- to macro-scale.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L. Belec , T.H. Nguyen, D.L. Nguyen, J.F. Chailan
Nơi đăng: Composites Part A: Applied Science and Manufacturing (SCI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 68;Từ->đến trang: 235-241;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn