Ngô Thị Hiền Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 229 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Hiền Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/12/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Marketing, Quảng cáo
Lĩnh vực NC: Quản trị kinh doanh
Ngoại ngữ: Anh văn B1
Địa chỉ liên hệ: 18 An Thượng 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Tây Nguyên hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tâm. Mã số: B13-17. Năm: 2013. (Jul 6 2020 3:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO Ở TÂY NGUYÊN VÀ GIẢI PHÁP THÁO GỠ. Tác giả: Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Khoa học Nội vụ. Số: số 29. Trang: 67 - 71. Năm 2019. (Jul 6 2020 2:52PM)
[2]Bài báo: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Thông tin và Truyền thông. Số: Số 561 (751). Trang: 23 - 28. Năm 2018. (Jul 6 2020 3:00PM)
[3]Bài báo: GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CHO TÂY NGUYÊN . Tác giả: Ngô Thị Hiền Trang . Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Số: Lần 2. Trang: 281 - 285. Năm 2018. (Jul 6 2020 3:10PM)
[4]Bài báo: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ NHẰM GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG Ở TÂY NGUYÊN . Tác giả: Ngô Thị Hiền Trang . Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Số: Lần 2. Trang: 286 - 290. Năm 2018. (Jul 6 2020 1:55PM)
[5]Bài báo: MỘT SỐ NHÂN TỐ CẢN TRỞ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Tác giả: ThS. Ngô Thị Hiền Trang, ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh . Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Rào cản về thể chế đối với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam". Số: Lần 1. Trang: 105 - 117. Năm 2018. (Jul 6 2020 2:03PM)
[6]Bài báo: GIẢI PHÁP CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM TRONG NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 . Tác giả: ThS. Ngô Thị Hiền Trang . Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0". Số: Lần 1. Trang: 183 - 189. Năm 2017. (Jul 6 2020 2:12PM)
[7]Bài báo: Doanh nghiệp Việt Nam bước sang năm 2015 – Cơ hội và thách thức. Tác giả: ThS. Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán. Số: số 03. Trang: 20. Năm 2014. (Jul 6 2020 2:21PM)
[8]Bài báo: Hoàn thiện thể chế nhằm quản lý và khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, đảo ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Tâm, Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: số 1. Trang: 20. Năm 2013. (Jul 6 2020 2:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: THE IMPACT OF EVFTA ON VIETNAM’S LOGISTICS INDUSTRY . Authors: ThS. Ngô Thị Hiền Trang . Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020. No: Lần 2. Pages: 501 - 508. Year 2020. (Jul 6 2020 1:01PM)
[2]Article: LINKS TO SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE THREE PROVINCES OF CENTRAL VIETNAM. Authors: ThS. Ngô Thị Hiền Trang. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Kinh doanh bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". No: Lần 1. Pages: 442-456. Year 2018. (Jul 6 2020 1:14PM)
[3]Article: VIETNAM’S RETAIL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTEGRATION. Authors: ThS. Ngô Thị Hiền Trang, ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối". No: Lần 1. Pages: 1048 - 1054. Year 2018. (Jul 6 2020 1:41PM)
[4]Article: VIETNAM’S RETAIL INDUSTRY IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION. Authors: ThS. Ngô Thị Hiền Trang, ThS. Võ Thành Thiên. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối". No: Lần 1. Pages: 1055 - 1061. Year 2018. (Jul 6 2020 1:44PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 7 2020 5:02PM)
[1]Marketing dịch vụ Chủ biên: Gidu Kang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khai báo hải quan điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2018 Trung cấp  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[2]Phát triển du lịch bền vững
Ngành: Kinh tế học
 2018 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[3]Tổng quan du lịch
Ngành: Kinh tế học
 2017 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[4]Truyền thông cổ động
Ngành: Kinh tế học
 2015 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[5]Marketing dịch vụ
Ngành: Kinh tế học
 2014 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[6]Quảng cáo
Ngành: Kinh tế học
 2013 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[7]Kỹ năng giao tiếp
Ngành: Kinh tế học
 2013 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[8]Quảng cáo trên Internet
Ngành: Kinh tế học
 2012 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[9]Lập kế hoạch quảng cáo
Ngành: Kinh tế học
 2012 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
[10]Tâm lý trong kinh doanh
Ngành: Kinh tế học
 2012 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn