Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển dịch vụ logistics ở cảng Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: số 6[47]2011, quyển II;Từ->đến trang: tr.245-250;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Logistics (Hậu cần) có vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất – kinh doanh của một ngành và cả nền kinh tế. Với doanh số hàng tỷ USD, dịch vụ này đang rất hấp dẫn các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cảng Đà Nẵng, là cảng thương mại lớn thứ ba ở Việt Nam, có vị trí thuận lợi cho phát triển dịch vụ cảng biển, đặc biệt là dịch vụ logistics được xác định là một trong những thế mạnh về kinh tế của Đà Nẵng. Tuy nhiên, giống như những doanh nghiệp trong nước, hoạt động logistics của cảng Đà Nẵng chỉ mới hình thành, còn nhiều hạn chế, yếu kém và khả năng cạnh tranh so với các nước còn thấp. Phát triển cảng Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ logistics là việc cần thiết trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Logistics plays an important role in a manufacturing and business process of an economic sector and the whole economy. With sales of billions of dollars, this service is very attractive to domestic and foreign enterprises. Danangport which is the third largest commercial port in Vietnam, is advantageous positioned to develop port services, particularly logistics services was identified as one of the economic strength of Da Nang. However, like domestics enterprises, logistics activities of the Danangport is just forming, so it still was having its limitations and weaknesses, and competitive ability is lower other countries. Developing Danangport into a center of logistics service is essential in the current integration period.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn