Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP PHẦN NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11
Chủ nhiệm:  Ths. Nguyễn Thị Hương; Thành viên:  Ths.Nguyễn Duy Quý
Số: T2017-03-04 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Dạy học tích hợp theo chủ đề là một trong những mô hình dạy học tối ưu nhằm mang lại hiệu quả của hoạt động dạy – học, tạo hứng thú, tích cực cho người học các môn học nói chung và môn Giáo dục công dân nói riêng. Qua khảo sát 38 giáo viên dạy môn GDCD ở trường THPT tại Đà Nẵng, chúng tôi đã phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dạy học tích hợp theo chủ đề CNH, HĐH trong chương trình GDCD lớp 11 trên địa bàn thành phố hiện nay. Chúng tôi đã đề xuất được quy trình và biện pháp để xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp CNH, HĐH trong môn GDCD lớp 11, trong đó, đề tài đã đề xuất được 4 chủ đề tích hợp có mô tả chi tiết nội dung và địa chỉ tích hợp. Chúng tôi đã thiết kế giáo án tích hợp với chủ đề “Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả trong quá trình CNH, HĐH đất nước” và dạy học thực nghiệm tại 3 trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Thanh Khê). 

1, Bài báo: Nguyễn Thị Hương, Dạy học tích hợp theo chủ đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong chương trình Giáo dục công dân lớp 11 tại các trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng hiện nay, Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN, số: 24(03), năm 2017. 

2, Báo cáo khoa học hoàn chỉnh;
3, Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn sinh viên NCKH năm 2017 với đề tài: Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn