Nguyễn Trường Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31204 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trường Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/04/1986
Nơi sinh: Huế
Quê quán Quảng Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công trình Thủy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Civil & Environmental Engineering; Tại: University of Alberta, Canada
Dạy CN: Chỉnh trị sông và các công trình ven bờ (River Training & Coastal Engineering), Cơ học tính toán (Computational Mechanics).
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English (proficient)
Địa chỉ liên hệ: VP khoa xây dựng Thủy lợi-Thủy điện, trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841296; Mobile: 
Email: nthuy@dut.udn.vn; huytruongnguyen.fwr@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

01/2010-12/2010: Giảng viên tập sự tại Khoa Xây dựng Thuỷ lợi–Thuỷ điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Nhiệm vụ được giao: giảng dạy và nghiên cứu khoa học http://www.udn.vn/
01/2011-09/2012: Giảng viên tại Khoa Xây dựng Thuỷ lợi–Thuỷ điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Nhiệm vụ được giao: giảng dạy và nghiên cứu khoa học http://www.udn.vn/
09/2012-11/2014: học viên cao học khoa kỹ thuật xây dựng và môi trường, chuyên ngành kỹ thuật Tài nguyên nước, Đại học Alberta, Canada http://www.ualberta.ca/
01/2015 - hiện tại: NCS tại khoa Kỹ thuật Xây dựng và Cơ học Ứng dụng, chuyên ngành Thủy văn và Quản lý Tài nguyên nước, Đại học McGill, Canada http://www.mcgill.ca/. 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: A Systems Model for Short-Rotation Coppices: A Case Study of the Whitecourt, Alberta, T rialSite. Chủ nhiệm: Huy T. Nguyen. Mã số: ERA39674. Năm: 2014. (Apr 24 2018 6:25PM)
[2] Đề tài Khác: A Systems Model for Short-Rotation Coppices: A Case Study of the Whitecourt, Alberta, Trial Site. Chủ nhiệm: Nguyen, Huy T. Mã số: ERA39674. Năm: 2014. (Feb 18 2015 11:38PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU SỰ XÓI LỞ CỤC BỘ QUANH TRỤ CẦU Research on local scour around bridge pier. Chủ nhiệm: Nguyễn Trường Huy. Thành viên: . Mã số: T2009-02-CBT27. Năm: 2010. (May 19 2011 4:20PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop period. Authors: Gs.Ts Nguyễn Thế Hùng; Lê Hùng, Keota Chanthavong, Nguyễn Trường Huy, Hồ Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Đăng trên tạp chí: HydroAsia lần thứ 4 -Chương trình hợp tác Asian - Các chuyên ngành liên quan đến sử dụng năng lượng nước (Asian Collaboration Program (4th HydroAsia) for Hydro-related Graduate Students) -Thời gian tổ chức: 12-20/08/2010 Đại học Incheon, tỉnh thành Incheon, Hàn Quốc ( University of Incheon, Incheon, Korea). No: HydroAsia lần thứ 4. Pages: 17-46. Year 2010. (May 19 2011 5:04PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học tính toán (Computational Mechanis)
Ngành: Thuỷ lợi
 2011 Sinh viên thuộc chuyên ngành Tin học ứng dụng, xây dựng Thủy lợi, dân dụng, giao thông và các chuyên ngành có liên quan
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Chỉnh trị sông và công trình ven bờ (River Training & Coastal Enginneering)
Ngành: Thuỷ lợi
 2010 Sinh viên các khoa xây dựng và các chuyên ngành có liên quan
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn