Nguyễn Thị Khánh My
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,544

 
Mục này được 15920 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Khánh My
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/09/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Chang Gung
Lĩnh vực NC: Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Thanh toán điện tử
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0935721555
Email: ntkmy@cit.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The mediating effect of perceived riks on the relationship between cue-based trust and customers’ reluctance in online payment in Vietnam. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh My. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Số: 7. Trang: 77-83. Năm 2018. (Jun 18 2019 2:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn