Ngô Thị Mỹ Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,979

 
Mục này được 16845 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Mỹ Bình
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/09/1976
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Tại: Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế
Dạy CN: Hoá vô cơ, Hoá đại cương.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733327; Mobile: 0984556938
Email: ngomybinh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên  Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay).
 


 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hấp phụ Cr(VI) bằng chitosan khâu mạch. Tác giả: Võ Quang Mai, Hồ Thi Yêu Ly, Ngô Thị Mỹ Bình. Kỷ yếu Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 6. Số: 22/11/3013. Trang: 329 - 335. Năm 2013. (Jul 31 2014 12:30PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ; Hóa học vô cơ; Hóa đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên năm thứ 1, thứ 2, thứ 3  Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn