Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,211

 Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm cảm biến tín hiệu từ trường nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức
Nơi đăng: Hội nghị Vật lý Chất rắn và khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS Đà Nẵng 2009
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: U030;Từ->đến trang: 1064-1068;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn