Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ntmduc' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,658,250

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật lý đại cương 2 (Điện-Từ-Quang)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm thứ nhất các ngành không chuyên Vật lý
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm
[2]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Vật lý
 2012 Sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Vật lý Sinh viên năm thứ 2 ngành Cử nhân Vật lý  Trường Đại học Sư phạm
[3]Lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý
Ngành: Vật lý
 2011 Sinh viên năm thứ 3, khoa Vật lý
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm
[4]Vật lý đại cương (Quang-Lượng tử)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên năm 1 CĐCN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
[5]Vật lý đại cương 1 (Cơ-Nhiệt)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên năm thứ nhất các ngành không chuyên Vật lý của trường Đại học Sư phạm  Trường Đại học Sư phạm
[6]Vật lý linh kiện bán dẫn và sensor
Ngành: Vật lý
 2010 Sinh viên năm thứ 4, khoa Vật lý  Trường Đại học Sư phạm
[7]Vật lý đại cương (Cơ-nhiệt)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên năm thứ 1 CĐCN  Trường Cao đẳng Công nghệ
[8]Vật lý đại cương (Điện-Từ)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên năm 1 CĐCN  Trường Cao đẳng Công nghệ
[9]Thí nghiệm Vật lý Đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên năm 1 và 2 của trường Đại học Bách khoa  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn