Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ntmduc' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,537,522

  Conference + Short Course
1. Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học Vật liệu toàn quốc SPMS-5 (Danang city, September 2009)
2. International Astronomical Union - Vietnam workshop on Astronomy and Astrophysics (Ho Chi Minh city, November 21-25, 2011)
3. 3rd school on Large hardron collider physics (Quy Nhon city, December 11-18, 2011)
4. Primer course of experimental nuclear physics (Osaka University, Osaka, September 10, 2011 - October 8, 2011)
5.  2nd Hungarian - Vietnamese nuclear energy "train the trainers" course (HUVINETT, 26th October 2012 - 12th December 2012)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn