Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,537,519

 Thiết kế bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Vật lý theo hướng tích cực hóa hoạt động của sinh viên
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức; Thành viên:  
Số: T2011-ĐN-03-13 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn