Nguyễn Thế Nghĩa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 9100 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thế Nghĩa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/01/1985
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - Viễn Thông; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: - Lý thuyết mạch - Kỹ thuật mạch - Kỹ thuật số - Hệ thống nhúng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 093 614 6768
Email: ntnghia@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 - nay: Giảng dạy tại Trung tâm Xuất sắc, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế hệ thống quản lý thiết bị bằng mã vạch phục vụ công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Nghĩa. Thành viên: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: Đ2013-02-64. Năm: 2013. (Apr 29 2016 9:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đề xuất giải pháp mới về theo dõi và giám sát các thông số sức khỏe từ xa sử dụng các bộ thư viện vẽ biểu đồ mã nguồn mở. Tác giả: Lại Phước Sơn*; Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Thị Anh Thư; Nguyễn Thế Nghĩa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 57. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[2]Bài báo: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất tạo trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 27. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn