Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu định hướng ý nghĩa giá trị sống của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hồ Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Thanh Thủy
Nơi đăng: Tp. Hồ Chí Minh; Số: 1, 2014;Từ->đến trang: 557-568;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn