Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,675

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý văn hoá nhà trường
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Cao học viên  Đại học Trà Vinh
[2]Lịch sử tâm lý học
Ngành: Tâm lý học
 2012 Sinh viên chuyên ngành Tâm lý học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Sư phạm
[3]Tâm lý học tham vấn
Ngành: Tâm lý học
 2011 Sinh viên  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Tâm lý học đại cương 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn