Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thấu cảm - phẩm chất quan trọng của nghề giáo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm; Số: ;Từ->đến trang: 11-20;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn