Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bàn về nguyên nhân tác động và các mặt biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3. NXB Đại học Sư phạm TP HCM; Số: 3;Từ->đến trang: 450-457;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hung tính được xem xét như một phần phẩm chất tâm lý của con người. Dưới tác động của nhiều nguyên nhân (yếu tố tâm lý, yếu tố sinh học và đặc biệt là yếu tố xã hội) gây nên cho con người có phản ứng là những hành vi hung tính. Có nhiều nguyên nhân gây nên hành vi hung tính ở học sinh tiểu học, trong đó phải kể đến hệ thống các mối quan hệ: “trẻ-người lớn”, “trẻ-trẻ” như là các nguyên nhân cơ bản. Hành vi hung tính của học sinh tiểu học được biểu hiện ra bên ngoài bằng nhiều hình thức với những đặc điểm khác nhau, chủ yếu biểu hiện thông qua các mặt ngôn ngữ (ngôn ngữ trực tiếp, ngôn ngữ gián tiếp), hành động (hành động trực tiếp, hành động gián tiếp).
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn