Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quy trình sàng lọc sơ bộ học sinh tiểu học có biểu hiện hành vi hung tính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 11[60];Từ->đến trang: 58 - 63;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sàng lọc là công cụ để phát hiện sớm trẻ “có nguy cơ” bị rối nhiễu. Để nghiên cứu biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học và biện pháp can thiệp đạt hiệu quả, bước sàng lọc hệ thống đối với học sinh toàn trường là vô cùng thiết yếu. Chương trình sàng lọc có quy trình khoa học từ khâu lập kế hoạch, xây dựng công cụ, thực hiện kế hoạch, giám sát và liên kết dịch vụ. Từ nghiên cứu cơ sở lý luận về sàng lọc, chúng tôi đã ứng dụng phương pháp sàng lọc sơ bộ học sinh có biểu hiện hành vi hung tính tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Kết quả mang lại một số khả quan cho các nghiên cứu chuyên sâu, định hướng cho quy trình thực hiện sàng lọctiếp theo, đánh giá đúng học sinh có biểu hiện hành vi hung tính và có những biện pháp can thiệp và phòng ngừa phù hợp.
ABSTRACT
Screening tool early detection of children at risk of disturbances. To study effective screening step for students throughout the school system is extremely essential. Screening program with the scientific process from planning, construction tools, plan implementation, monitoring and associated services. From the research rationale for screening, we applied the method to a preliminary screening students, who have expression aggressive behavior in the Primary School Hoang Van Thu. Results brought some effects for the intensive research, orientation for subsequent screening process done, it exactly appreciate student's manifestation of aggressive behavior and the appropriate preventive and intervention measures
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn