Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học và biện pháp can thiệp
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  ThS. Bùi Thị Thanh Diệu
CN. Hồ Thị Thúy Hằng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đ2012-03-13 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn