Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đề xuất mô hình hỗ trợ tâm lý học đường tại trường các trường THCS thành phố Đà Nẵng (thí điểm trường THCS Tây Sơn)
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Thị Trâm Anh; Thành viên:  
Số: T2014-03-31 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons


marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn