Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,762,711

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vĩ mô nâng cao
Ngành: Kinh tế học
 2015 Sinh viên ngành Kinh tế  Trường Đại học Kinh tế
[2]Định mức lao động
Ngành: Kinh tế học
 2011 Sinh viên khoa Kinh tế.  Trường Đại học Kinh tế
[3]Bảo hộ lao động
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên khoa Kinh tế.  Trường Đại học Kinh tế
[4]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên các chuyên ngành  Trường Đại học Kinh tế
[5]Kinh tế lao động
Ngành: Kinh tế học
 2008 Sinh viên khoa Kinh tế.  Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn