Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Thu Ngân; Thành viên:  Nguyễn Thị Thanh Nhàn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T2014-07-09 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn