Nguyễn Thị Thống Nhất
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,986

 
Mục này được 30878 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thống Nhất
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/12/1976
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị doanh nghiệp Du lịch; Tại: Đại học Kinh tế và QTKD
Đơn vị công tác: Khoa Du lịch; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Du lịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 9/1998-8/2001: Công tác tại Công ty Xây lắp và VLXD III


Từ 9/2001 đến 8/20012: Giảng dạy tại Khoa Thương mại Du lịch Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng


Từ 9/20012 : Giảng dạy tại Khoa Du lịch Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn thị Thống Nhất. Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển kinh tế xã hội Miền Trung và Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 410-413. Năm 2012.
(Sep 6 2012 3:52PM)
[2]Tham luận: Phát triển bền vững các di sản văn hóa thế giới. Tác giả: Nguyễn thị Thống Nhất. Ký yếu hội thảo Phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội khu vực duyên hải Miền Trung Tây Nguyên
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 473-480. Năm 2011.
(Sep 6 2012 3:47PM)
[3]Bài báo: Khai thác tài nguyên du lịch văn hóa ở Hội An. Tác giả: Nguyễn thị Thống Nhất
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Du lịch Việt Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5/2010. Trang: 58-59. Năm 2010.
(Sep 6 2012 3:36PM)
[4]Bài báo: Chiến lược Marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn thị Thống Nhất
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 215-224. Năm 2010. (Sep 6 2012 3:30PM)
[5]Bài báo: Vai trò văn hóa trong phát triển du lịch. Tác giả: Nguyễn thị Thống Nhất. Tạp chí Du lịch Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8/2010. Trang: 42-43. Năm 2010.
(Sep 6 2012 3:38PM)
[6]Bài báo: Bàn về vấn đề khai thác hợp lý tiềm năng du lịch văn hóa. Tác giả: Nguyễn thị Thống Nhất
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Văn hóa Quảng Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 51. Trang: 27-29. Năm 2005.
(Sep 6 2012 3:25PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing địa phương
Ngành: Khoa học quản lý
 2007 Sinh viên ĐH (chính quy và tại chức)  Đại học Kinh tế
[2]Marketing căn bản
Ngành: Khoa học quản lý
 2007 Sinh viên ĐH (chính quy và tại chức)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Kinh tế
[3]Quản trị Kinh doanh lữ hành
Ngành: Khoa học quản lý
 2005 Sinh viên Đh (chính quy và tại chức)  Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn