Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 "Địa chí văn hóa tỉnh Tuyên quang" (:1. Lễ hội dân gian. 2. Trò chơi dân gian. 3. Văn học dân gian Tuyên Quang. 4. Văn học hiện đại Tuyên Quang
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thanh Trường
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  Thành viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: 2008-35 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Giáo dục
Dưới sự bảo trợ của Trung tâm UNESSCO về tư liệu lịch sử và Văn học, 2008-2011

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn