Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(Apr 14 2015 11:03AM)
[1]TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG - TÁC PHẨM & CHUYÊN KHẢO - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tinNXB Văn hóa-Thông tin, H.; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam Chủ biên: Nguyễn Thanh Trường. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Năm 2001.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn