Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,583

  Bà Nà quản lý môi trường du lịch
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Du Lịch Việt NamTạp; Số: 10/2011;Từ->đến trang: 20-21;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bà Nà (TP. Đà Nẵng) là một ‘viên ngọc quý’ mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam, miền Trung và hơn hết là cho thành phố Đà Nẵng. Việc quy hoạch và mở rộng nơi đây thành khu du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng đã góp phần không nhỏ trọng việc tăng tỷ trọng cho ngành du lịch, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Thành phố và nhiều lợi ích thiết thực khác. Song các tác động của hoạt động du lịch trong rất nhiều trường hợp là tác động quay vòng như khép kín, điều này có nghĩa là một mặt hoạt động du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng mặt khác lại tạo ra những tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Làm thế nào để ‘viên ngọc quý’ toả sáng và sáng mãi, đó là đìeu trăn trở cho những ai quan tâm đến khu du lịch sinh thái này.
ABSTRACT
Bana ( Danang City ) is a ' jewel ' that blessed Vietnam, central and most of all for the city of Da Nang. The planning and expand the place into eco - tourism, the resort has contributed to significant increase in the proportion of tourism services in the economic structure of the city and many other practical benefits. But the impact of tourism activities in many cases is a closed cycle impact as this means that on the one hand tourism activities bring high economic efficiency, but on the other hand to create impact negative impacts on the surrounding environment due to many different causes. How to ' jewel ' shine and glow forever, which is the concern for those who are interested in eco - tourism.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn