Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Được Giám đốc ĐHĐN tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014-2015. Số: Số 4363/QĐ-ĐHĐN.. Năm: 2014-2015.
[2] Được Giám đốc ĐHĐN tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017-2018. Số: Số 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[3] Được Giám đốc ĐHĐN tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2018-2019. Số: Số 2270/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
[4] Được Hiệu Trưởng trường ĐHSP khen “Có thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013”. Số: Số: 280/QĐKT-ĐHSP. Năm: 9/2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn