Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,671

 Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất một số giải pháp quản lý ở Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: tháng 11/2011;Từ->đến trang: 47-53;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cân nhắc giữa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch và các tác động môi trường là vấn đề của rất nhiều địa phương quan tâm. Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều khó khăn thử thách đã và đang đặt ra cho ngành du lịch quận Sơn Trà, trong đó việc bảo vệ môi trường tại các điểm, khu đu lịch đang trở thành vấn đề ngày càng bức xúc. Bài viết này, chúng tôi nghiên cứu quá trình hoạt động du lịch diễn ra ở quận Sơn Trà, trên sơ sở đó tiến hành phân tích, đánh giá mức độ, khả năng tác động của các hoạt động du lịch đến môi trường và đề xuất những giải pháp hợp lý để vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo chất lượng môi trường.
The trade-off between economic development - social, especially tourism development and environmental impact is a matter of much local interest. In general Da Nang and Son Tra District in particular has great potential for tourism development. However, many challenges have been posed to tourism, Son Tra District, in which environmental protection at the point, tourism is becoming increasingly urgent problem. This paper, we study the impact of tourist activities on the environment and propose reasonable solutions to medium tourism development, while ensuring environmental quality.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
The trade-off between economic development - social, especially tourism development and environmental impact is a matter of much local interest. In general Da Nang and Son Tra District in particular has great potential for tourism development. However, many challenges have been posed to tourism, Son Tra District, in which environmental protection at the point, tourism is becoming increasingly urgent problem. This paper, we study the impact of tourist activities on the environment and propose reasonable solutions to medium tourism development, while ensuring environmental quality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn