Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,023

 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên; Số: 13/10/2013;Từ->đến trang: 55-64;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sơn Trà là một quận nằm về phía Đông và cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chưa đầy 2 km, trải dài theo hạ lưu phía hữu ngạn sông Hàn. Đây là một quận có ba mặt giáp biển và sông, có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Những năm gần đây quận Sơn Trà tập trung đầu tư phát triển du lịch và bước đầu đã được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, ngành du lịch của quận còn nhiều tồn tại như tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức, lực lượng lao động du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, hoạt động lữ hành còn bộc lộ nhiều yếu kém, khai thác du lịch phần nhiều còn ở du lịch dạng tự nhiên, mang tính thời vụ nên doanh thu của ngành chưa cao, lượng khách thu hút được còn hạn chế. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch ở quận này theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
ABSTRACT
Son Tra is a county located in the eastern and central Da Nang city less than 2 km, stretching along the right bank of the river downstream of the South. It is a landlocked county has three sides and the river, potentially huge tourism development. In recent years, Son Tra district focused investment and tourism development was initially remarkable achievements. However, the county's tourism industry much longer exists as huge tourism potential but not yet underutilized investment, tourism workforce lacks in quantity and poor in quality, longer travel activities revealed many weaknesses, exploit tourism travel much longer in its natural form, seasonal nature of the industry, revenue is not high, the number of tourists attracted limited. On the basis of analysis of potential tourism development situation in recent years, which proposed a number of measures to develop tourism in this district towards sustainable and more efficient.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn