Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,233,004

  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG NHẬN DẠNG, VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  NCS. Nguyễn Thanh Tưởng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  PGS.TS.Đậu Thị Hòa
Số: Mã số: T2015-03-30 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
lĐịa lí kinh tế - Xã hội Việt Nam (ĐLKTXHVN) cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các nguồn lực để phát triển kinh tế, dân cư, xã hội và tình hình phát triển kinh tế của cả nước nói chung và các vùng nói riêng. Trong chương trình có đề cập đến rất nhiều số liệu, dữ kiện, bản đồ, biểu đồ,...để giải thích, chứng minh cho tình hình phát triển và phân bố kinh tế của cả nước và các vùng.
lĐồng thời rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng địa lí cơ bản, trong đó kĩ năng biểu đồ là một trong những kĩ năng quan trọng giúp cho sinh viên vừa hiểu, vừa giải thích được tình hình phát triển kinh tế của quốc gia, của vùng. lTừ biểu đồ cũng có thể khai thác và xác lập được các mối quan hệ của các nguồn lực để phát triển kinh tế, giúp cho sinh viên vừa có cái nhìn bao quát, vừa cụ thể hóa, minh chứng hóa các vần đề kinh tế, xã hội… l Tuy nhiên, các kĩ năng này của sinh viên còn rất hạn chế: lChưa phân tích để nhận dạng đúng các loại biểu đồ một cách thích hợp nhất; lChưa có phương pháp phân tích và rút ra nhận xét biểu đồ, chủ yếu làm theo thói quen hoặc đoán mò; lKhả năng dựa vào biểu đồ để khai thác kiến thức địa lí còn rất hạn chế, việc thực hiện các bài thực hành cũng bị hạn chế nhiều. Vì vậy, ảnh hưởng đến phương pháp dạy học theo hướng tích cực và đến chất lượng dạy học. lĐể nâng cao chất lượng dạy học các học phần về ĐLKTXHVN và để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Hình thành kĩ năng nhận dạng, vẽ và phân tích biểu đồ trong dạy học Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, kết quả nghiên cứu là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với nâng cao chất lượng đào tạo.
l
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn