Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,222,610

 Các phương pháp khác nhau để định giá cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang
Nơi đăng: Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 204-2012/CBX/04-05/ĐaN;Từ->đến trang: 219-232;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn