Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ntxtrang' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,786,233

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên Đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kế toán quản trị
Ngành: Kinh tế học
 2008 Cử nhân  Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn