Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,175,015

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán thuế
Ngành: Kế toán
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2008 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn