Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,786,218

 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức ở Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 59-76;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn