Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,151

 Nghiên cứu phương pháp trích rút thông tin tự động từ các trang web
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Bình
Nơi đăng: Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực CITA2012
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: CITA2012;Từ->đến trang: 131-135;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn