Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,268

 Triển khai phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Bình
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Lê Minh Thái
Số: T2009-07-06 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn