Nguyễn Văn Bảo Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,556

 
Mục này được 29218 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Bảo Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/11/1988
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Structural Engineering; Tại: National Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Thiết kế và xây dựng công trình Cầu
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: TOEFL ITP
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Xây dựng -Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3519690; Mobile: 0903550444
Email: nguyenbao.dct@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 09/2017 đến nay: NCS tại trường National Taiwan University (NTU), Đài Loan
- 09/2015 đến 08/2017 : Học Cao học tại trường National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Đài Loan
- 10/2012 đến nay: Giảng viên tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
-10/2011 đến 30/9/2012 là giảng viên tập sự tại khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán nội lực cầu dây văng chịu tải trọng động đất theo mô hình không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Thành viên: Trần Đức Long. Mã số: T2013 - 06 - 38. Năm: 2013. (Jan 20 2015 10:28AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp để khắc phục hiện tượng lún không đều tại một số cầu trung trên quốc lộ 1A, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Thành viên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2012-06-16. Năm: 2012. (Jan 23 2013 7:52AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp đầu cầu khi khảo sát phân bố lún theo phương dọc. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh DựKS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Tạp chí giao thông vận tải
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3/2013. Trang: 27-29. Năm 2013.
(May 29 2013 4:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Minimum Shear Reinforcement for Columns with High-Strength Reinforcement and Concrete. Authors: Yu-Chen Ou, Harun Alrasyid, and Nguyen Van Bao Nguyen. Journal of Structural Engineering, ASCE. No: V. 147 (2). Pages: 1-12. Year 2020. (Jun 17 2021 8:23PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 20 2015 10:32AM)
[1]Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ - Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2014.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2014.
[2] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Số: 190/QĐ-CĐCN. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn