Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,042,616

 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị sấy để xác định độ ẩm của đất phục vụ trong giảng dạy thí nghiệm ngành xây dựng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Chương; Thành viên:  
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: T2010-06-08 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Sản phẩm đã được ứng dụng trong việc giảng dạy
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn