Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,042,671

[1] QĐNDVN: Đạt danh hiệu "Chiến sỹ giỏi cấp cơ sở" (E282 - F375 - QC PKKQ). Năm: 2000.
[2] QĐNDVN: Danh hiệu "Thanh niên ba đỉnh cao quyết thắng" cấp Trung đoàn (E282 - F375 - QCPKKQ). Năm: 2001.
[3] QĐNDVN: Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" (E282 - F375 - QC PKKQ). Số: 01/KT/2001. Năm: 2001.
[4] Trường CĐCN: Giải nhất hội thi học sinh giỏi. Số: 22/QĐKT. Năm: 2003.
[5] Thành đoàn ĐN : Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2005 tại Sa Thầy - KomTum.. Số: 78/NQ-KT. Năm: 2005.
[6] CĐ Trường CĐCN: "Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2005-2006". Năm: 2006.
[7] Trường CĐCN: Đã hoàn thành tốt nhiệm vị trong năm học 2011-2012. Số: 274/QĐKT. Năm: 2012.
[8] CĐ Trường CĐCN: "Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Công đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2012".. Số: 27-QĐ/CĐ. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn