Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,850,504

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ kỹ thuật I
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 - Trung học chuyên nghiệp  Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng
[2]Thí nghiệm Cơ - Địa kỹ thuật
Ngành: Khác
 2009 - Cao đẳng
marriage affairs open i want an affair
 - Trường Cao đẳng Công nghệ; Đại học Đà Nẵng
[3]Thí nghiệm Vật liệu & Cấu kiện xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 - Cao đẳng - Trung học chuyên nghiệp  - Trường Cao đửng Công nghệ; Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn