Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,128,415

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] GIẢI BA Giải thưởng SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIFOTEC năm 2002

 Kỹ thuật

 2002

 230/QĐKT

 QUỸ HỖ TRỠ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC)

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
[2] GIẢI NHẤT tại hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 3-2002

 Kỹ thuật

 2002

 02/QĐKT

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

[3] GIẢI BA Giải thưởng "Sinh vên nghiên cứu khoa học" năm 2002

 Kỹ thuật

 2002

 6490/GD-ĐT

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn