Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,908

QUỐC TẾ:
[1]Article: Linearized behavior of a dissipative rubber with large static preloads. Authors: S. Lejeunes, T.A. Nguyen Van, A. Boukamel, D. Eyheramendy. Computers & Structures
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 96-97. Pages: 46-53. Year 2012.
(Jan 2 2013 10:49AM)
[2]Article: A thermo-chemo-mechanical coupled formulation, application to filled rubber. Authors: T. A. NGuyen Van, S. Lejeunes, A. Boukamel, D. Eyheramendy. Constitutive Models for Rubber VII, 2012, Taylor&Francis Group, London, ISBN 978-0-415-68389-0
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 7. Pages: p 167-171. Year 2012.
(Jan 2 2013 10:47AM)
[3]Article: A finite strain thermo-chemo-mechanical coupled formulation for filled rubber. Authors: T. A. Nguyen Van, S. Lejeunes, A. Boukamel, D. Eyheramendy. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 6. Pages: p12. Year 2012.
(Jan 2 2013 10:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn