Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,922

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh văn chuyên ngành cầu đường
Ngành: Xây dựng
 2014 Sinh viên năm 3 khoa XDCD  Đại học Bách Khoa
[2]Tin học ứng dụng thiết kế Đường
Ngành: Xây dựng
 2014 Sinh viên năm 5 khoa XDCD  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn