Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng hệ thống web ngữ nghĩa hỗ trợ tra cứu pháp luật Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Pha; TS. Huỳnh Công Pháp
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí KH&CN ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: SỐ 12(73).2013. Trang: 81. Năm 2013.
(Jun 16 2015 12:51PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn