Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,318

 Thiết kế và xây dựng sách điện tử tương tác. Áp dụng thử nghiệm dạy học môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ở cấp trung học phổ thông.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Võ Thị Mỹ Diệu, Trương Thị Mỹ Hiền, Tô Thị Tình, Đoàn Ngọc Quỳnh Trâm, Trần Văn Hưng, Vũ Thị Trà, Hồ Ngọc Tú
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN; Số: 34(03);Từ->đến trang: p.66-72;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn