Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,984

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2006 Sinh viên ngành sư phạm và cử nhân, hệ đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[2]Nhập môn cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2005 Sinh viên ngành cử nhân, sư phạm, hệ đại học  Trường Đại học Sư phạm,, Đại học Đà Nẵng
[3]Tin họcđại cương
Ngành: Tin học
 2004 SInh viên hệ đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn