Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,121

 Formative assessment in E-learning: Role and experience for implementing information technology trainee teacher training in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Duong Thu Hang, Nguyen Hoai Nam
Nơi đăng: Proceedings of the first international conference on teacher education revonation – ICTER 2018: ”Teacher education in the context of industrial revolution 4.0”; Số: Proceedings of the first international conference on teacher education revonation – ICTER 2018: ”;Từ->đến trang: p.183-194;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn