Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các học phần Nhập môn cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ điều hành
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Phạm Dương Thu Hằng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Đoàn Duy Bình
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2010-03-25 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn