Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,757

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích 1 (Sư phạm)
Ngành: Toán học
 2003 SV năm 1 ngành Sư phạm Toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐHSP
[2]Đại số (Bách khoa)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 SV năm 2 trường ĐH Bách Khoa  trường ĐH Bách Khoa
[3]Giải tích 2 (Bách Khoa)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 SV Năm thứ 2 Đại học Bách Khoa
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa
[4]Giải tích 1 (Bách khoa)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 SV năm 1 trường ĐH BKhoa  trường ĐH Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn